انواع آجر سفال

انواع آجر سفال

 آجر سفال 10 سانت دهدشت

آجر سفال 10 سانت دهدشت

آجر سفالخاک رسی و خاک سفال مواد خام اولیه مورد استفاده در ساخت آجر است، که در اصلاح عام به طور ک..

980تومان 1,050تومان قیمت بدون مالیات: 980تومان

 آجر سفال 10 سانت سامان

آجر سفال 10 سانت سامان

آجر سفالخاک رسی و خاک سفال مواد خام اولیه مورد استفاده در ساخت آجر است، که در اصلاح عام به طور ک..

910تومان 950تومان قیمت بدون مالیات: 910تومان

 آجر سفال 10 سانت یزد

آجر سفال 10 سانت یزد

آجر سفالخاک رسی و خاک سفال مواد خام اولیه مورد استفاده در ساخت آجر است، که در اصلاح عام به طور ک..

870تومان 950تومان قیمت بدون مالیات: 870تومان

 آجر سفال 15 سانت دهدشت

آجر سفال 15 سانت دهدشت

آجر سفالخاک رسی و خاک سفال مواد خام اولیه مورد استفاده در ساخت آجر است، که در اصلاح عام به طور ک..

1,390تومان 1,500تومان قیمت بدون مالیات: 1,390تومان

آجر سفال 15 سانت یزد

آجر سفال 15 سانت یزد

آجر سفالخاک رسی و خاک سفال مواد خام اولیه مورد استفاده در ساخت آجر است، که در اصلاح عام به طور ک..

1,150تومان 1,200تومان قیمت بدون مالیات: 1,150تومان

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)