راهنمای خرید

راهنمای خرید از فروشگاه


شما میتوانید از طریق  سایت masaleh-online.ir  و همچنین اپلیکیشن مصالح آنلاین محصولات این فروشگاه را خرید کنید .

نرم افزار مصالح آنلاین از کافه بازار قابل دانلود میباشد .

لطفاً جهت خرید از طریق نرم افزار مصالح آنلاین پس از دانلود و نصب نرم افزار نسبت به ثبتنام  اقدام و اطلاعات خود را بصورت دقیق  وارد نمایید تا درصورت خرید از فروشگاه ، ارسال کالا و ادامه همکاری ،  با مشکلی مواجه نگردد  .