شرایط عضویت

شرایط عضویت در فروشگاه

هر شخص میتواند با دانلود نرم افزار مصالح آنلاین و وارد کردن مشخصات خود  ، در فروشگاه عضو شود و از قابلیتهای این فروشگاه استفاده نماید .

ضمناً عضویت رایگان میباشد و هیچگونه هزینه ای برای عضویت در مصالح آنلاین  اخذ نمیگردد .